Řešení sporů a arbitráže

Členové našeho litigačního týmu jsou opakovaně doporučováni ratingovou agenturou Legal 500 a mají rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v právně i technicky komplikovaných sporech, jejichž hodnota přesahovala miliardy korun českých. V soudních a arbitrážních řízeních jsme zastupovali řadu předních českých i mezinárodních společností působících v oblasti strojírenství, energetiky, potravinářského průmyslu, prodeje a výstavby developerských projektů, dopravy a řady dalších.

Naše klienty jsme úspěšně zastupovali jak před tuzemskými soudy (včetně Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu), tak i při řešení mezinárodních arbitráží před ICC a LCIA, ale také před Soudním dvorem Evropské unie. Členové našeho týmu rovněž sami působí jako rozhodci u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ale také na seznamu odborníků VIAC.

MEZI NÁMI POSKYTOVANÉ PRÁVNÍ SLUŽBY PATŘÍ ZEJMÉNA:

  • Zastupování v civilněprávních sporech
  • Zastupování v tuzemských i mezinárodních arbitrážích
  • Komplexní poradenství u rozsáhlých sporů včetně strategického vedení, zapojení a koordinace dalších týmů (mediální podpora, znalecké týmy, interní komunikace)
  • Řešení sporů mezi společníky
  • Řešení agendy související s porušováním péče řádného hospodáře ze strany statutárních orgánů
  • Spory ze smluv o dílo
  • Správa a vymáhání portfolia typizovaných pohledávek

NOVINKY NA VÁŠ E-MAIL

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU