Peter Perniš

Advokát

Peter se ve své praxi věnuje převážně pracovnímu právu, litigacím a správním řízením. Peter má četné zkušenosti v oblasti zaměstnaneckých sporů, pracovních úrazů, nemocí z povolání, agentur práce a radí klientům v obecných každodenních pracovněprávních záležitostech.

Také pravidelně zastupuje klienty v řízeních před obecnými, insolvenčními a správními soudy a v řízeních před inspektoráty práce.

Peter absolvoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a rovněž studoval na Právnické fakultě Technické univerzity v Drážďanech.

Kromě češtiny hovoří slovensky, německy a anglicky.

NOVINKY NA VÁŠ E-MAIL

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU