Sportovní právo

Sportovní právo je rychle se rozvíjející moderní oblastí práva, která má však s „tradičním“ právem mnoho společného. V rámci naší praxe poskytujeme komplexní právní podporu profesionálním sportovcům, klubům, sportovním agentům i profesionálním ligám. 

Díky propojení a spolupráci našich týmů dokážeme poskytnout právní služby v mnoha odvětvích, a to od zastupování klientů ve sportovních disciplinárních řízeních přes podporu při vyjednávání a uzavírání smluv, až po zajištění právního poradenství v rámci korporátní a komerční stránky sportu pro majitele klubů, investory či sportovní management. 

MEZI NÁMI POSKYTOVANÉ SLUŽBY PATŘÍ ZEJMÉNA:

  • Zastupování klientů v tuzemských i mezinárodních sportovních arbitrážích
  • Řešení sporů mezi sportovci a kluby 
  • Právní podpora při přestupech hráčů včetně procesu vyjednávání
  • Zastupování při vyjednávání obsahu smluv (o poskytování sportovní činnosti, sponzorské smlouvy, smlouvy o přestupu)
  • Komplexní právní poradenství dle potřeb klienta – právo duševního vlastnictví, marketingová práva, spolkové právo 
  • Zajištění odborných školení dle požadavků a potřeb klienta

NOVINKY NA VÁŠ E-MAIL

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU