Insolvence a restrukturalizace

Členové našeho insolvenčního týmu se specializují na komplexní právní poradenství v oblasti insolvencí, včetně konkursů, restrukturalizací a oddlužení. Našim klientům jsme schopni poskytovat poradenství ve všech otázkách týkajících se insolvenčního práva a krizového právního managementu. Zkušenosti máme jak s tuzemskými, tak i s přeshraničními insolvenčními řízeními.

Naše klienty jsme úspěšně zastupovali v insolvenčních řízeních jak při vymáhání drobných pohledávek, tak pohledávek v řádech stovek milionů korun. Členové insolvenčního týmu mají významné zkušenosti také s vymáháním pohledávek za statutárními orgány dlužníků z titulu porušení péče řádného hospodáře a se zastupováním v řízeních proti neoprávněným a účelovým převodům majetku dlužníků.

MEZI NÁMI POSKYTOVANÉ PRÁVNÍ SLUŽBY PATŘÍ ZEJMÉNA:

  • Komplexní právní poradenství v oblasti insolvencí.
  • Právní podpora v oblasti krizového managementu a v předinsolvenční fázi.
  • Příprava přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení.
  • Příprava insolvenčních návrhů.
  • Zastupování věřitelů, dlužníků a insolvenčních správců v rámci insolvenčních řízení, včetně incidenčních sporů.
  • Vymáhání pohledávek po statutárních orgánech dlužníků nebo spřízněných osobách.
  • Zpochybňování převodů majetku dlužníků.
  • Zajištění odborných školení dle požadavků a potřeb klienta.

NOVINKY NA VÁŠ E-MAIL

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU