Regulatorika

Rozumíme podnikání našich klientů a specifickým pravidlům, kterými se mnohdy musí řídit. Náš regulatorní tým má bohaté zkušenosti zejména v oblasti stavebního práva, energetiky, životního prostředí, soutěžního práva či v oblasti kapitálových trhů a platebního styku. Jsme tak schopni poskytnout kvalifikované poradenství širokému spektru klientů. Zastupujeme klienty i v případě porušení regulatorních předpisů před všemi správními orgány a soudy. 

Naše klienty jsme úspěšně zastupovali v řízeních před většinou státních orgánů, jakými jsou například ČNB, ÚOHS, ČIŽP, SZPI, řada ministerstev, celní úřady, stavební úřady, finanční arbitr aj. 

MEZI NÁMI POSKYTOVANÉ PRÁVNÍ SLUŽBY PATŘÍ ZEJMÉNA:

  • Zastupování klientů ve správních a navazujících soudních řízeních 
  • Poradenství v rámci nastavení vnitřních procesů klientů v regulatorních oblastech 
  • Zajištění odborných školení dle požadavku klienta 

NOVINKY NA VÁŠ E-MAIL

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU