M&A, Projektové poradenství

Členové našeho týmu pravidelně poskytují poradenství klientům při nejvýznamnějších transakcích na českém trhu, a to včetně transakcí mezinárodních. Poskytujeme poradenství jak při vstupu nových investorů, vzniku joint-ventures nebo startupů, tak v případě vytváření pravidel pro nastavení vztahů v rodinných firmách, jejich mezigeneračním předání nebo prodeji externímu investorovi. 

Díky úzkému propojení našeho transakčního a regulatorního týmu poskytujeme komplexní poradenství v řadě regulovaných odvětví jako jsou obnovitelné zdroje, teplárenství, pojišťovnictví či kapitálové trhy. 

MEZI NÁMI POSKYTOVANÉ PRÁVNÍ SLUŽBY PATŘÍ ZEJMÉNA:

  • Poradenství při strukturování transakcí 
  • Právní prověrka cílových společností či aktiv
  • Příprava a vyjednávání komplexní transakční i finanční dokumentace
  • Akvizice společností či majetku 
  • Akcionářské dohody
  • Squeeze-outy 
  • Zastupování při získání potřebných regulatorních souhlasů 
  • Poradenství ohledně všech druhů přeměn obchodních společností (sloučení, splynutí, rozdělení, odštěpení, změny právní formy), včetně přeshraničních fúzí 

NOVINKY NA VÁŠ E-MAIL

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU