Právo duševního vlastnictví

Naše kancelář poskytuje právní služby zejména v oblasti ochranných známek, patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, doménových jmen, know-how, vývoje a licencování software, a to na národní i evropské úrovni. 

Klienty zastupujeme při obraně proti nekalosoutěžním jednáním, zejména v oblasti ochrany proti parazitování na pověsti, zneužívání průmyslových vzorů či ve sporech týkajících se ochranných známek.

MEZI NÁMI POSKYTOVANÉ PRÁVNÍ SLUŽBY PATŘÍ ZEJMÉNA:

  • Příprava smluvní dokumentace k předmětům průmyslového vlastnictví či autorského práva, vývoje a implementace software, smlouvy s architekty apod. 
  • Poradenství ve sporech z práv průmyslového vlastnictví či autorského práva 
  • Registrace, převody či licence ochranných známek, doménových jmen, patentů a dalších 

NOVINKY NA VÁŠ E-MAIL

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU