Jáchym Stolička

Advokát

Jáchym je advokátem, který se ve své praxi zaměřuje na komplexní pracovněprávní agendu, včetně přípravy a revize pracovních smluv, dohod a vnitřních předpisů zaměstnavatelů a jejich zastupování v pracovněprávních sporech.

Kromě toho je zkušeným odborníkem na nemovitostní transakce a developerské projekty. V této oblasti se věnuje komplexnímu právnímu servisu v souvislosti s prodejem a koupí nemovitostí a zastupování klientů ve správních řízeních. Před nástupem do naší advokátní kanceláře působil v několika předních českých advokátních kancelářích.

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde kromě magisterského titulu získal i doktorát z pracovního práva (JUDr.). Kromě advokacie Jáchym působí také v akademické sféře, a to jako interní doktorand na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde pravidelně přednáší, vyučuje a publikuje články s odbornou tématikou. V roce 2019 mu Českou společností pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení byla udělena Cena Marie Kalenské za mimořádně kvalitní odbornou práci v oblasti pracovního práva.

Kromě češtiny hovoří anglicky a španělsky.

NOVINKY NA VÁŠ E-MAIL

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU