Právo nemovitostí

Našim klientům poskytujeme komplexní poradenství v oblasti práva nemovitostí, včetně akvizic, prodejů, nájmů, výstavby, financování či každodenního poradenství. Členové našeho týmu poskytují také poradenství při realizaci developerských projektů, a to zejména v oblasti územního plánování a zastupování klientů před stavebními úřady a jinými dotčenými orgány státní správy.  

Právní služby jsme poskytovali v oblasti administrativních, retailových, logistických, průmyslových, energetických, ale i rezidenčních nemovitostí a projektů. 

MEZI NÁMI POSKYTOVANÉ PRÁVNÍ SLUŽBY PATŘÍ ZEJMÉNA:

  • Právní prověrky nemovitostí
  • Příprava dokumentace k nabytí nemovitostí či společností nemovitosti vlastnící
  • Poradenství týkající se financování nemovitostních transakcí 
  • Příprava komplexních nájemních smluv 
  • Poradenství při zřizování věcných břemen, práva stavby, pachtovních a dalších smluv 
  • Zastupování při pořizování územního plánu, jednání se stavebními úřady 
  • Zastupování v procesu pozemkových úprav 

NOVINKY NA VÁŠ E-MAIL

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU