Účinnost zákona o ochraně oznamovatelů se blíží

Účinnost zákona o ochraně nastane již 1.8.2023.

ZÁKON O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Zákon o ochraně oznamovatelů nabude účinnosti již 1. 8. 2023. 

Účelem zákona je zejména ochrana zaměstnanců (oznamovatelů) před odvetným jednáním ze strany zaměstnavatelů, pokud zaměstnanci oznámí specifikovaná závažná protiprávní jednání. 

Níže opět přinášíme přehled toho nejzásadnějšího, co s sebou zákon přináší: 
 
Ochrana bude poskytována například zaměstnancům, kteří učinili oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u zaměstnavatele, a které má znaky trestného činu, přestupku, u něhož je horní hranice pokuty minimálně 100.000 Kč, nebo které porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo právní předpisy ve vymezených oblastech. 
 
Oznamovatelé a další osoby budou chráněni před odvetnými opatřeními (např. rozvázáním pracovního poměru, snížením mzdy, změnou pracovní doby apod.). 
 
Anonymní oznamovatelé nebudou požívat ochrany. 
 
Zaměstnavatelé, kteří mají nejméně 50 zaměstnanců, budou povinni zavést vnitřní oznamovací systém.  

  • Zaměstnavatelé s 50 až 249 zaměstnanci budou povinni systém zavést do 15. 12. 2023
  • Zaměstnavatelé s 250 a více zaměstnanci budou povinni mít systém zavedený již od okamžiku nabytí účinnosti zákona, tj. od 1.8.2023

Upozorňujeme, že centrální oznamovací systémy (například na úrovni skupiny) vyžadují revizi. 
 
Osoba vystavená odvetnému opatření bude mít zejména právo na přiměřené zadostiučinění
 
Za porušení povinností bude hrozit pokuta až 400.000 Kč / 1.000.000 Kč
 
Obrácení důkazního břemene v soudních sporech – bude nutné dokázat, že oznamovatel nebyl vystaven odvetnému opatření.

NOVINKY NA VÁŠ E-MAIL

PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU